Dołącz do nas

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, prosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie
i odesłanie formularza pocztą elektroniczną (w formie skanu) na adres:
zarzad @ stowarzyszeniectc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych
Wilkowo 27a,
66-200 Świebodzin


POBIERZ DEKLARACJĘ