O stowarzyszeniu

Kim jesteśmy i co robimy?
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych jest niezależną, pozarządową organizacją, której celem jest:

  • Działalność w zakresie wykorzystywania lokalnych paliw w rozproszonych systemach ciepłowniczych w sektorze komunalno – bytowym, przy uwzględnieniu warunków ekonomiczno – społecznych i środowiskowych;
  • Dążenie do racjonalizmu geograficznego w procesach wyboru i stosowania optymalnego rozwiązania technologii cieplnej;
  • Propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych technologii cieplnych;
  • Koordynacja i inicjowanie działań zmierzających do rozwoju optymalnych rozwiązań cieplnych w sektorze komunalno – bytowym;
  • Reprezentowanie zbiorowych interesów członków wobec organów władzy publicznej w zakresie w/w celów.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych

Krzysztof Kaźmierczyk – Prezes Zarządu
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wilkowo w Wilkowie ,
Członek Zarządu Związku byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z siedzibą w Warszawie

Kazimierz Sołtysik – Członek Zarządu
Prezes Zarządu Szczanieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczańcu,
Radny Gminy Szczaniec Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Szczaniec

Bolesław Kossowski – Członek Zarządu
Współwłaściciel Lakos Sp. z o.o. w Szprotawie,
Dyrektor Ekonomiczny Lakos Sp. z o.o. w Szprotawie,
Wspólnik i Członek Zarządu Hydro-Wat Kossowski i Wspólnicy Sp.J. – eksploatującej elektrownię wodną o mocy 0,840MW

Rafał Tomaszewski – Członek Zarządu
Prezes Zarządu Dobre Grzanie Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i dystrybucją energii cieplnej dla Wspólnot Mieszkaniowych, Szkół, Zakładów energetycznych i klientów indywidualnych.